BLOG

27maig

Taules de cultiu ideals per a residències geriàtriques


Algunes residències geriàtriques utilitzen horticultura terapèutica per a millorar la qualitat de vida, l’activitat física i les relacions socials a més a més de ser un espai d’oci i relaxació.


A vegades, els és complicat instal·lar un hort al centre per manca d’espai o bé perquè els usuaris no poden desplaçar-se fins a l’hort més proper per a dur a terme l’activitat.

Per aquest motiu, s’utilitzen les taules de cultiu, que es poden instal·lar a la mateixa residència.

Són estructures de futa tractada o metàl·liques emplenades de substrat.Aquests serien alguns dels aspectes a tenir en compte a l’hora d’instal·lar una taula de cultiu:

  • Conèixer el volum del substrat que necessita cada planta hortícola.
  • Conèixer les mides de les plantes.
  • Conèixer el cicle de les plantes hortícoles.
  • Conèixer les incompatibilitats entre elles.
  • Tenir en compte les necessitats de sol, aigua i adob.

Es poden considerar ecològics ja que permeten un estalvi d’aigua. A més, el fet de que el substrat no sigui compacte, fa que no sigui necessari cavar la terra.