BLOG

02març

Superagers, joves de 65 anys

Un estudi de la Universitat de Northeastern demostra que l’horticultura mitiga els efectes negatius de l’edat

Les persones amb 65 o més anys, pateixen dificultats mentals a causa de la vellesa, tendeixen a oblidar-se coses i tenen un decreixement atencional. Tot i així hi ha certes persones, que tot i els llargs anys de vida continuen tenint una gran memòria i vitalitat. Es tracta dels “superagers”.

El nou terme “superager” (definit pel neuròleg Marsel Mesulam) fa referència a totes aquelles persones que tenen 65 o més anys, i tot i així continuen amb la vitalitat psicològica i cognitiva d’un jove de 25.
Un estudi dut a terme per una Psicòloga de la Universitat de Northeastern a Boston, demostra com l’exercici físic, una bona alimentació i un bon nivell de benestar pot ajudar a poder arribar a ser un “superager”.
Es van fer ressonàncies magnètiques per escanejar i comparar els cervells de 17 “superagers” amb els de 17 persones d’edat similar regulars. Es van observar diferències significatives en regions cognitives al còrtex prefrontal i regions emocionals al còrtex cinglar anterior, les quals es veien més deteriorades en els cervells de les persones grans regulars.

Una de les diferències entre els “superagers” i la gent gran regular, és la quantitat i la qualitat de les activitats que es fan. Molts científics han observat com aquestes regions del cervell s’estimulen quan la persona du a terme tasques mentals i físiques moderades amb regularitat. L’horticultura terapèutica n’és un bon exemple.
Fer horts permet treballar la ment, tant en l’àmbit memorístic, com estratègic, fent servir el raonament necessari per dur a terme els horts. L’exercici físic que es requereix es pot modular segons les necessitats i les possibilitats dels usuaris, això facilita l’accés a la gent més gran. Ajuda a treballar el cervell i a millorar la qualitat de vida.

Per poder obtenir més informació accediu als següents enllaços: estudi “superages” / publicació de referència.

Feldman Barrett, L. (2016). The New York Times: How to become a ‘Superager’. Recuperat de: https://www.nytimes.com/2016/12/31/opinion/sunday/how-to-become-a-superager.html?_r=1