Política de privacitat

 

Segons la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, PUNT ECO AGROAMBIENTAL S.L. informa que les dades personals facilitades de forma voluntària en emplenar aquest formulari quedaran incorporades de forma confidencial a la base de dades de Punt Eco. Qualsevol enviament d’informació sobre serveis o productes que poguessin ser del seu interès, respectant, en tot cas, la legislació espanyola sobre protecció de dades, serà previ al seu consentiment. En el supòsit que Punt Eco prevegi cedir les seves dades personals a tercers, obtindrà prèviament el seu consentiment informant-li de la finalitat a què es destinaran aquestes dades.

Podrà exercir els seus drets d’accés, modificació, cancel·lació i oposició mitjançant petició escrita dirigida a Punt Eco | Partida Sot de Fontant, 7, 25197, Lleida o mitjançant correu electrònic a punteco@punteco.cat

Copyright 2018     USE IT Software SL     Tots els drets reservats