BLOG

26nov.

L’ictus i l’horticulturaL’ictus és una malaltia cerebrovascular que afecta els vasos sanguinis que subministren sang al cervell. Ocorre quan un vas sanguini que porta sang al cervell es trenca o es tapa per un coàgul o una altra partícula. Com a conseqüència, part del cervell no arriba el flux de sang que necessita, ni a les cèl·lules nervioses suficient oxigen, de manera que no poden funcionar i moren transcorreguts uns minuts.

També, quan afecta a una meitat del cervell i depen d’aquesta, els símptomes poden anar des de paràlisis d’un dels costats, problemes de parla i llenguatge, de visió, estil de comportament alentit o accelerat i pèrdua de memòria.

Tots aquests símptomes poden ser millorats per l’horticultura terapèutica, segons testimonis i segons alguns estudis realitzats:

L’any 2010, Mi-Young, K. i altres autors, van examinar els efectes de la teràpia ocupacional hortícola en la rehabilitació física i psicològica dels pacients amb ictus. Van participar 20 pacients,què a diferència del grup de control, el grup de tractament van mostrar millores físiques, psicològiques i social estadísticament significatives. 

Per tant, s’ha trobat què aquesta teràpia comporta:
  • Millora de la comunicació.
  • Increment de la cognició social.
  • Augment de l’autocura.
  • Millora de la mobilitat. 
  • Beneficis als factors emocionals, cognitius i sensoriomotrius.
  • Guanys en salut i estil de vida

Mi-Young, K. Gui-Soon, K. Neil, M. & Wan-Soon, K. (2010). Effects of Horticultural Occupational Therapy on the Physical and Psychological Rehabilitation of Patients with Hemiplegia after Stroke. Korean Journal of Horticultural Sciene and Technology, 28 (5), 884-890.