BLOG

29març

L’horticultura urbana com a una experiència d’envelliment actiu

Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS) l’envelliment actiu és definit com: 
“el procés pel qual s’optimitzen les oportunitats de benestar físic, social i mental durant tota la vida, amb l’objectiu d’ampliar l’esperança de vida saludable, la productivitat i la qualitat de vida en la vellesa”.
Per abordar integralment el terme d’envelliment actiu, hem de tenir en compte tres elements bàsics: la salut, la seguretat i la participació
A través de l’hortoteràpia, podrem treballar aquests aspectes que ajudaran a mantenir o incrementar la qualitat de vida d’aquestes persones: 
Benestar físic

Treballar la terra implica moure el cos, coordinar-lo, realitzar moviments que no es solen fer a la vida quotidiana…Així doncs ens proporciona exercici físic ideal per a la gent gran. 

          

Benestar mental 

Fer-se càrrec d’un hort, millora l’estat d’ànim, relaxa, potencia la independència, augmenta l’autosuficiència i aflora un sentiment de realització i la sensació de jugar un paper útil en les coses.  

Benestar social 

El fet de compartit un hort,  permet establir relacions socials amb els companys de cultiu. Teixir vincles i fomentar la companyonia, l’empatia, l’ajuda i el respecte. 


Seguretat i Participació

S’ha de fomentar la protecció, la seguretat i la dignitat de les persones grans i preservar el dret a prendre les seves pròpies decisions. Per això, l’espai hortícola serà un lloc ideal per a potenciar aquesta autosuficiència, on ells decidiran què volen plantar i com ho volen fer. D’aquesta manera també es potenciarà la participació, que és fonamental per a l’autorealització personal.