BLOG

02febr.

Els beneficis de l’hort per l’Alzheimer

L’horticultura terapèutica té com a objectius millorar aspectes socials, psicològics i fisiològics de les persones a través de l’horticultura. És beneficiós en persones que tenen demència o alzheimer perquè:

  • Potencia la independència
  • Ajuda a reduir l’ansietat
  • Origina sentiment de responsabilitat i pertinença 
  • Estimula la interacció social Les persones amb demència tenen necessitats com el confort, la vinculació i la inclusió que es poden treballar a través del contacte amb les plantes i l’entorn natural.


Al aplicar horticultura terapèutica, veiem que….

Disminueixen els símptomes depressius i els nivells d’estrès tant personals com familiars, augmentant el benestar i la qualitat de vida.  

Tanmateix, existeixen  programes de  rehabilitació cognitiva que permeten prevenir o tractar les crisis psico-conductuals i proporcionen suport i teràpia educativa a la família.  Així doncs, aquest contacte amb la terra, ens permetrà veure millores en el comportament, afecte i benestar de les persones que pateixen demència o alzheimer.  

Per més informació sobre els beneficis de l’horticultura terapèutica per l’Alzehimer visita el següent recull de literatura científica