BLOG

05set.

Discapacitat intel·lectual: treballem amb l’hort!

La discapacitat intel·lectuales caracteritza per un funcionament intel·lectual inferior a la mitjana, juntament amb limitacions en la comunicació, cura pròpia, vida a casa, ús de la comunitat, habilitats social, oci, treball..

Amb la teràpia hortícola podem treballar aquests aspectes. El treball i contacte amb la terra i el medi ambient influeix en la curació, alleuja l’estrès, augmenta el benestar, millora les habilitats socials i interpersonals per a adaptar-se a la societat i la participació en la vida social.
En termes de comportament psicològic també hi veiem millora:
  • Augmenta:
   • L’interès 
   • L’atenció 
  • Disminueix:
   • La dependència
   • Aïllament
   • La frustració
   • Problemes de comportament
   • Trastorns emocionals 

Aquesta teràpia també té un impacte positiu en l’adaptació ocupacional i rehabilitació professional mitjançant la millora del rendiment de les persones amb discapacitat intel·lectual.  

Per més informació sobre els beneficis de l’horticultura terapèutica en discapacitat mental, visita el següent recull de literatura científica