BLOG

29març

L’horticultura urbana com a una experiència d’envelliment actiu

Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS) l'envelliment actiu és definit com: "el procés pel qual s'optimitzen les oportunitats de benestar físic, social i mental durant tota la vida, amb l'objectiu d'ampliar l'esperança de vida saludable, la productivitat i la qualitat de vida en la vellesa".Per abordar integralment el terme d'envelliment actiu, hem de tenir en compte tres elements bàsics: la salut, la seguretat i la participació. A través de l'hortoteràpia, podrem treballar aquests aspectes que ajudaran a mantenir o incrementar la...