BLOG

15nov.

Com abordar la discapacitat física a través de l’hortoteràpia?

Tot i el gran avenç que s'ha fet en aquests últims anys amb les persones amb discapacitat física, encara es fan visibles algunes mancances en l'adaptació i inclusió d'aquestes persones a la societat. La dificultat o impossibilitat de realitzar algunes activitats per la manca d'adaptació a les seves característiques pot originar frustració, indignació i impotència a la persona. Per això és important adaptar activitats a la diversitat funcional, per afavorir la seva inclusió i el seu benestar. L'hortoteràpia també ha volgut aportar...


04oct.

Què aporta l’hortoteràpia a la salut mental?

La salut mental s’atribueix a l’estat d’equilibri entre la persona i el seu entorn sociocultural que garanteix la seva participació laboral, intel·lectual i de relacions per aconseguir el màxim benestar i qualitat de vida. L’horticultura terapèutica ens permet influir en aquests aspectes que milloren la qualitat de vida; augmenta la capacitat de concentració, la sensació de jugar un paper útil en les coses, sentir-se capaç de prendre decisions, sentir-se més feliç... és a dir millora  l’estat d’ànim i  la percepció d’un...


05set.

Discapacitat intel·lectual: treballem amb l’hort!

La discapacitat intel·lectuales caracteritza per un funcionament intel·lectual inferior a la mitjana, juntament amb limitacions en la comunicació, cura pròpia, vida a casa, ús de la comunitat, habilitats social, oci, treball..Amb la teràpia hortícola podem treballar aquests aspectes. El treball i contacte amb la terra i el medi ambient influeix en la curació, alleuja l'estrès, augmenta el benestar, millora les habilitats socials i interpersonals per a adaptar-se a la societat i la participació en la vida social.En termes de comportament psicològic...


02ag.

Eines d’hort adaptades

Dins del món de la discapacitat física, s'han anat fent avenços al llarg dels anys que han ajudat a la inclusió i incorporació de les persones amb aquestes característiques a la societat. És important que es fabriquin eines adaptades a la diversitat funcional de totes les persones i que permetin la millora de les activitats de la vida diària.Aquí deixem un recull d'eines per utilitzar a l'hort i a la jardineria, pensades fer facilitar la tasca i fer els individus més...


27juny

Natura, Hort i TDAH

El Trastorn per Dèficit d’Atenció amb o sense Hiperactivitat, és un trastorn d’origen neurobiològic que s’inicia a l’infància. Es caracteritza per dificultats per a mantenir l’atenció, hiperactivitat o excés de moviments i impulsivitat o dificultats en el control dels impulsos. A més també podem trobar factors associats al TDAH com la baixa autoestima, problemes emocionals, dificultats en les relacions socials, dificultats en seguir les normes, frustració constant...Fets que faran disminuir la capacitat d'aprenentatge. Podem treballar aquests aspectes a través de l'hortoteràpia, el...


27maig

Taules de cultiu ideals per a residències geriàtriques

Algunes residències geriàtriques utilitzen horticultura terapèutica per a millorar la qualitat de vida, l'activitat física i les relacions socials a més a més de ser un espai d'oci i relaxació.A vegades, els és complicat instal·lar un hort al centre per manca d'espai o bé perquè els usuaris no poden desplaçar-se fins a l'hort més proper per a dur a terme l'activitat.Per aquest motiu, s'utilitzen les taules de cultiu, que es poden instal·lar a la mateixa residència.Són estructures de futa tractada...


06maig

Lesions cerebrals i hortoteràpia?

Les lesions cerebrals, tal com diu la paraula, impliquen una lesió al cervell.  Normalment, en  aquest tipus de dany, es dona un canvi en l'activitat neuronal.       Aquest canvi pot afectar diferents aspectes de la persona segons la zona del cervell perjudicada;  la cognició, el llenguatge i la parla, la memòria, l'atenció i la concentració, el raonament, el pensament abstracte, la planificació i resolució de problemes, el control motor, el comportament psicosocial i el processament de la informació. L'hortoteràpia...


29març

L’horticultura urbana com a una experiència d’envelliment actiu

Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS) l'envelliment actiu és definit com: "el procés pel qual s'optimitzen les oportunitats de benestar físic, social i mental durant tota la vida, amb l'objectiu d'ampliar l'esperança de vida saludable, la productivitat i la qualitat de vida en la vellesa".Per abordar integralment el terme d'envelliment actiu, hem de tenir en compte tres elements bàsics: la salut, la seguretat i la participació. A través de l'hortoteràpia, podrem treballar aquests aspectes que ajudaran a mantenir o incrementar la...


16febr.

Horticultura Terapèutica a la Llar-Residència de Sant Joan de Déu

A la Llar-Residència de Sant Joan de Déu a Esplugues de Llobregat (Barcelona), hem iniciat un programa d'horticultura terapèutica per a un grup de 15 persones que formen part de la residència. L'objectiu general del programa és el manteniment i la millora de la qualitat de vida dels usuaris de l'hort terapèutic.Addicionalment s'han definit diversos objectiu específics per al conjunt d'usuaris i finalment s'han definit objectius individuals per a cada un dels usuaris del programa.Els objectius específics del programa són els...


02febr.

Els beneficis de l’hort per l’Alzheimer

L’horticultura terapèutica té com a objectius millorar aspectes socials, psicològics i fisiològics de les persones a través de l’horticultura. És beneficiós en persones que tenen demència o alzheimer perquè:Potencia la independènciaAjuda a reduir l'ansietatOrigina sentiment de responsabilitat i pertinença Estimula la interacció social Les persones amb demència tenen necessitats com el confort, la vinculació i la inclusió que es poden treballar a través del contacte amb les plantes i l’entorn natural.Al aplicar horticultura terapèutica, veiem que....Disminueixen els símptomes depressius i els nivells d'estrès tant personals...